בתהליך..המתן בבקשה.

"הון משפחתי" בע"מ / שירותים

ייעוץ ברכישת דירה

יעוץ בכל הנוגע להשקעה בדירה, למשכנתא ולמסלולי ההלוואות.

תגובות

עזרא שמיר מנכ"ל.. הון משפחתי בע"מ...

כלכלן - מומחה לניהול כלכלת ...