בתהליך..המתן בבקשה.

בניה ועיצוב אתרי אינטרנט- OMEGA360 / חוות דעת


עומר, מפגשי הדעת שאתה עורך, מעידים על האישיות המקצועית שלך.
אתה מאפשר במה למספר אנשי מקצוע לידך ואינך חושש מתחרות.
במיומנות יפה, אתה מנחה את הקבוצה, מגיב לשאלות ומקדם את המפגש.
תודה לך!

תגובות
337527 עומר כהן בניה ועיצוב אתרים

עומר כהן בניה ועיצוב אתרים

הקמה ועיצוב אתרי אינטרנט, ...