בתהליך..המתן בבקשה.

גילה אזולאי - תבונה כלכלית / שירותים

הפניה להרצאות וסדנאות בארגונים

הפניה להרצאה או סדנה לניהול כלכלי
בארגונים, קיבוצים וכו.

גילה אזולאי ייעוץ כלכלי

ייעוץ כלכלי | סדנאות והרצאו...