בתהליך..המתן בבקשה.

גדעון מסקטל

יועץ ומאמן לכלכת המשפחה