בתהליך..המתן בבקשה.

אסתי גרוסמן עמידה מול קהל

סרטונים


  1. פתיחה לסדרת הסרטונים עם עצות למצטלם המקוון, עם העצה הראשונה של שלב התכנון: כתיבת תוכן

אסתי גרוסמן

מנטור להעצמה והתפתחות אישית...