בתהליך..המתן בבקשה.

ארגון ליב"ה / סרטונים

המימד הרוחני של ההריון

הסרטון הינו טעימה קטנה מהקורס "לדעת בנשמה".
מודעות לעולמו הפנימי של העובר ולכח ההשפעה של האם.

תגובות

חנה זיס

העצמת נפש הילד

עסקים מומלצים בתחום