בתהליך..המתן בבקשה.

מיזם VIDI

סרטונים


  1. כבדת ראייה משתמשת בדגם אב טיפוס של המערכת VIDI. בנוסף, הסרטון מדגם יכולת של זיהוי עצמים מזרם התמונות שמגיע מהקליפ.

איזידור גרשקוביץ

פיתוח מערכת למען עיוורים וכ...