בתהליך..המתן בבקשה.

בועז נעים רואה-חשבון / שירותים

פתיחת עסק - הקמת חברה או עסק עצמאי

ייעוץ לגבי אופן ההתאגדות המתאים - הקמת חברה, שותפות או עצמאי ?
רישום ברשות התאגידים (חברה או שותפות) במס הכנסה ובמע"מ כעוסק מורשה או עוסק פטור תוך התאמה לצורכי הלקוח ולמאפייניו היחודיים

בועז נעים רואה חשבון

רואה חשבון - דוחות לעצמאיים...