בתהליך..המתן בבקשה.

Time Of Change / תיק עבודות

סדנת גיבוש לצוותים במקומות עבודה

העלאת המוטיבציה לשיתוף פעולה, הקניית ערכי הקשבה, פתרון קונפליקטים, הקניית כלים להתמודדות עם כעסים ורגשות שליליים אחרים.

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

ליאורה שביט-שחר.. והשם שלך-כמעצים...

איבחון האישיות, מציאת הייעו...