בתהליך..המתן בבקשה.

BAA-חזי קרן- פתרונות מימון מתקדמים

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

חזי קרן פתרונות מימון מתקדמים

יועץ מימון אשראי.