בתהליך..המתן בבקשה.

שרוני רוזנר צלמ.. צילום נשים ילדי...

צילום - נשים , משפחה וילדים...