בתהליך..המתן בבקשה.

הילינג תודעה ומדעות / חוות דעת

שני בן-דור
26/09/2016 09:50

רמי,
תודה גדולה על יכולת אבחנה חדה, הכלה והקשבה. על שיחה שהיא לימוד ותענוג גם יחד

תגובות
455084 רמי יצקן היליניג תודעה ומודעות

רמי יצקן היליניג תודעה ומודעות

היליניג