בתהליך..המתן בבקשה.

הילינג תודעה ומדעות / חוות דעת

שחר פישלר
17/04/2017 18:22

המפגש היה מעניין וחוויתי.
הרגשתי שקרה שם משהו חווייתי שאין לו מילים.
החוויה הייתה מיוחדת ושילבה שימוש בדמיון.

תגובות
459508 רמי יצקן היליניג תודעה ומודעות

רמי יצקן היליניג תודעה ומודעות

היליניג