בתהליך..המתן בבקשה.

הילינג תודעה ומדעות / שירותים

ייעוץ אישי

יעוץ אנרגטי :במגוון תחומי החיים .
הייעוץ כולל : ידיעת והבנת הפרטיים והשלכותהם הנרחבות הקשורים בנושא הייעוץ המבוקש .
מתן כלים ופתרונות בהתאמה אישית לפי בחירת מקבל השירות לאחר הייעוץ .

רמי יצקן היליניג תודעה ומודעות

היליניג