בתהליך..המתן בבקשה.

משקפת- רואים עתיד בטוח / שאלות ותשובות

רונן  יסף

כמה כסף צריך לעלות ביטוח בריאות ?

תשובה שאין לה כל כך תשובה חד משמעית כי ביטוח הבריאות מכיל מספר רב של סעיפים כמו:
כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות.
סיכוי ניתוחים בארץ ו/או בחו"ל.
כיסוי להשתלות.
כיסוי אמבולטורי (כל השירותים שלא מצריכים אשפוז).
כיסוי אבחון מהיר.
כיסוי מחליפי ניתוח (כדורים רובוטים לדוגמה).

בנוסף וכדי לסבך, כל גיל מתומחר בנפרד.

כך שלהצעה מסודרת צור איתי קשר ונבנה עבורך את הכיסוי הרלוונטי.

תגובות

רונן יסף

ביטוח ופיננסים