בתהליך..המתן בבקשה.

אלי צווייג עורך דין ונוטריון / שירותים

חוזי מכר דירות ונכסים עסקיים

עריכה ובדיקת חוזים - ייצוג קונה /ייצוג מוכר דירות מגורים ונכסי נדל"ן
עריכה של מערכת הטפסים הנדרשת לליווי העסקה עד להעברת הזכויות בנכס על שם הרוכש.
טיפול בהיבטי המס בעסקה מצד המוכר ו/או הקונה

אלי צווייג עו"ד.. להורשה חכמה ומ...

עורך דין ונוטריון