בתהליך..המתן בבקשה.

אלי צווייג עורך דין ונוטריון / שירותים

ייפוי כוח מתמשך

מוסמך מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך - כתב הוראות שיכול לתת אדם כשהוא צלול וכשיר והמורה מי יטפל בו כאשר יאבד את כשירותו מחמת מחלה או תאונה או הידרדרות במצבו וכיצד יטופל . .
פגישות עם הממנה ועם בני המשפחה , הכנת ייפוי כוח מתמשך, החתמה והגשה מקוונת .

אלי צווייג עו"ד.. להורשה חכמה ומ...

עורך דין ונוטריון