בתהליך..המתן בבקשה.

תמר סצמסקי - מדברת צילום / מוצרים

קורס יסודות הצילום

סל קניות
(0)
2200.00 ₪
220

הקורס נועד לפתח ולהרחיב את מודעותו של המשתתף
לאפשרות לשלוט ולהשפיע על פעולת הצילום, ולעודד
אותו לקחת אחריות על מגוון ההחלטות שנעשות בזמן הצילום ולאחר מכן עד להצגתו.
הקורס מגשר בין הצד הטכני של הצילום ("האיך") והצד שמתעסק בביטוי האישי ("המה") תוך לימוד כלי הביטוי הייחודיים של המצלמה והאפשרויות שזו מעניקה לנו כיוצרים מבחינה חזותית ורעיונית.
השאלה שמעלה הקורס היא באיזו מידה הצילום הוא
מדיום שיש בו בחירה, באיזה אופן ניצול האמצעים הטכניים והמגבלות שהמצלמה מעמידה לרשותנו מאפשרים לנו להתערב במציאות המצולמת ולהביע באמצעותה עמדה.
בין הנושאים: הכרת המצלמה, בחירת נושא הצילום,
קומפוזיציה, אור, מושג הזמן בצילום
אסתטיקה של חדות וטשטוש, הגדרת הפריים וגבולותיו , יציאה משותפת לצילום ועוד...

משך הקורס: 8 מפגשים של שלוש שעות.

תגובות

תמר סצמסקי מדברת צילום

מרצה בכירה לצילום, מדריכת ס...