בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / תיק עבודות

לוחות חשמל

התקנה הגדלה או החלפת לוחות חשמל מכל הגדלים
והסוגים כולל בנינים משותפים

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח