בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / שירותים

התקנה/ שדרוג לוחות חשמל

מומלץ לבדוק את תקינות לוח החשמל אחת לשנה ע"י חשמלאי (חיזוק ברגים, חוטים ומגעים). בדיקה זו יכולה להאריך את חייו של לוח החשמל ולשמור גם על חייכם.
באופן כללי, אחת ל 15-20 שנה כדאי להחליף את לוח החשמל או חלקים ישנים שלו.

תגובות

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח