בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / שירותים

הוספת נקודות חשמל בבית ובבית העסק

הוספת נקודות חשמל בבתים קיימים ובבתים בבניה

תגובות

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח