בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / שירותים

בדיקת מערכת החשמל

בדיקת מערכת החשמל

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח