בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / שירותים

בדיקת תקינות והשמשת מערכות החשמל במקלטים ומרחבים מוגנים

בדיקת תקינות והשמשת מערכות החשמל במקלטים ומרחבים מוגנים,
בהתאם להנחיות פיקוד העורף וחברת החשמל.

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח