בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / שירותים

מכשיר לבדיקה עצמית

אספקת מכשיר לבדיקה מערכת החשמל עצמאית

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח