בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ת.ח - מוסמכי תחזוקת חשמל / סרטונים

השירות המקצועי של מ.ת.ח

תגובות

דורון סימון

חשמלאי מוסמך/ראשי - מ.ת.ח