בתהליך..המתן בבקשה.

מסרים ממותגים בעציצים / חוות דעת

דוד בר שלום
31/07/2013 17:20

ישראל יקר.

האהבה שלך מלווה / את עץ האהבה / אשר מונח על שולחני / ומחייך אלי, מימיני.

תודה רבה.
ברכת הצלחה ושפע.
דוד.

תגובות
292242 ישראל רף מסרים ממותגים בעציצים

ישראל רף מסרים ממותגים בעציצים

עציצים ממותגים למתנות ולאיר...