בתהליך..המתן בבקשה.

מסרים ממותגים בעציצים / חוות דעת

שרה לוריא
30/10/2013 11:21

ישראל יחיד ומיוחד
האהבה והאמון שהוא נותן בצמחים ובאנשים...
עונג לרכוש ממנו עציץ כלשהו: אהבה, בריאות, שפע
מהכל הוא הכניס שם!!!

יישר כח
:)

תגובות
304763 ישראל רף מסרים ממותגים בעציצים

ישראל רף מסרים ממותגים בעציצים

עציצים ממותגים למתנות ולאיר...