בתהליך..המתן בבקשה.

מסרים ממותגים בעציצים / סרטונים

חבר מרכזי במפגש - עציצים ממותגים למתנות ולאירועים - כיצד הגעתי לנושא. צילום יריב דגן - HD

סיפור תולדות חיי עם הצמחים שאני מגדל, מעל 60 שנים מגדל באהבה רבה ואיך הגעתי לעציצים ייחודיים מעוצבים וממותגים למתנות ולאירועים
את הסרטון צילם חבר קבוצתי הצלם יריב דגן

תגובות

ישראל רף מסרים ממותגים בעציצים

עציצים ממותגים למתנות ולאיר...