בתהליך..המתן בבקשה.

עופרה יעקב -הצופן הביוגרפי / שירותים

סדרת מפגשי יעוץ ביוגראפי

מפגשים אישיים המאפשרים לאדם להתבונן בסיפור חייו, לזהות את הקשרים בין האירועים השונים הנראים כבלתי קשורים לכאורה. פיענוח צופן האירועים האישיים בעבר מאפשר הרחבת התודעה והחשיבה כלפי אירועי ההווה ומשפר ההתגברות על אירועי העתיד.
כל מפגש הינו שעה, ויתקיים בפלמ"ח 10, נתניה

עופרה יעקב הצופן הביוגרפי

סיפורי חיים, אימון ביוגראפי...