בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...