בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / חוות דעת


מקצועית,
ישירה,
ישרה,
חדה,
מדויקת
מה עוד צריך ממוחית לתקשורת??
חוויה מומלצת ביותר (וכדאי בשלב התקשורת הראשונה "והטובה", לפני שמתחילים הסכסוכים ועל מנת להמנע מהם...)!

תגובות
323096 גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...