בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / חוות דעת

סגור נלפ
13/05/2014 10:55

יש קלפים - ויש קלפים, ויש קלפים של גנית רוגלית. באמת מורגש, שהושקעה בהם מחשבה לטובת התקשורת המשפחתית ומעבר.

תגובות
331690 גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...