בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / חוות דעת


גנית יקרה ...תודה על החידודים והתובנות ...הרגישות ועומק ההבחנה ....על שיקוף ראוי וחד ...תבורכי ותתברכי אנחנו נתברכנו בך !!!!

תגובות
451060 גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...