בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / חוות דעת


תודה לך יקירה על הנדיבות . זה ממש לא מובן מאליו ומוערך מאד.

תגובות
467298 גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...