בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

גישור ליום שאחרי

אחרי הגירושין...
תקשורת מאפשרת לטובת הילדים
כי ההורות ממשיכה!

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...