בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

גישור במוסדות החינוך - מגשרים צעירים גדולים מהחיים....

סדנאות גישור בבי"ס, לומדים לדבר בשפה הגישורית! מערך של 6-8 מפגשים לפי צרכי ביה"ס.

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...