בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

גישור עיסקי

קונפליקט וסכסוכים עסקיים מהותיים בין לקוחות, ספקים, עובדים, מנהלים ועוד

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...