בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

הרצאות תקשורת

הרצאות בתחום התקשורת במשפחה
תקשורת עם ילדים
תקשורת אפקטיבי מול לקוחות ולספקים

וכמו בגישור... הכל מתבסס על הקשבה ודיאלוג!

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...