בתהליך..המתן בבקשה.

יועד אגמון - Coach / תיק עבודות

ערכת התנסות למדבקות נגד כאבים

ערכה של 3 זוגות מדבקות נגד כאב.
ב-100 ש"ח.

פרטים על המדבקות:

http://lifewave.org.il/63183/מדבקות-נגד-כאב

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

Coach AGMON YOED אגמון יועד

אימון קוגניטיבי תגובתי