בתהליך..המתן בבקשה.

חיים אפל מנטור לכלכלת משפחה / שירותים

יעוץ כלכלי למשפחה

תהליך מובנה של הגדרת המצב הכלכלי של המשפחה,צרכי המשפחה והיעדים שלהם, בחירת דרך פעולה והתנסות.

חיים אפל

מאמן לכלכלת משפחה