בתהליך..המתן בבקשה.

רות לן הנומרולוגית - הכוח לשנות את הדפוסים השליליים

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

רות לן הנומרולו.. לשנות הדפוסים ה...

מפגשים אישיים בטלפון או בזו...