בתהליך..המתן בבקשה.

רות לן הנומרולוגית - הכוח לשנות את הדפוסים השליליים

תיק עבודות

תגובות

רות לן הנומרולו.. לשנות הדפוסים ה...

מפגשים אישיים בטלפון או בזו...