בתהליך..המתן בבקשה.

צבי המאירי רו"ח

שירותים

לקוח חדש- עצמאי,עם הנ"ח

העברת לקוח חדש,כולל ביצוע הנהלת חשבונות באופן שוטף

יעוץ חד פעמי בתשלום

הפנית לקוח ליעוץ חד פעמי\חוות דעת שניה,בתשלום.

לקוח חדש עצמאי ללא הנהלת חשבונות

לקוח לדוח שנתי אשר הנהלת החשבונות לא מבוצעת במשרדי

החזר מס לשכיר

לקוח להחזר מס כשכיר,בעת תשלומו עמלה על החזר המס שיקבל.

הרצאות

קישור לגורם המזמין הרצאות

הפניה לגישור

הפנית מתדיינים לגישור במשרדנו

הפניה חמה לגורם משפיע בארגון

קישור לצורך אפשרות למתן שירות רחב היקף אל גורם בעל השפעה באירגון או רשות מקומית,גוף ממשלתי וכו'.

הגשת דוח שנתי מהדוח השני והלאה לעצמאי או חברה

אני רואה חשיבות רבה לקשר המתקיים לאורך זמן,לכן רצוני לתגמל לפרגן ולהודות ללקוחות נאמנים.לקוח שיסתייע בהגשת דוחותיו השנתיים ,יתוגמל בקרדיטים, עם התשלום עבור העבודה.

דוח שנתי למי שפרס פיצויים

הגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שביצע פריסת פיצויי פיטורין.

מעבר לקוח קיים לניהול הנהלת החשבונות ע"י משרדי

בס"ד
לקוח משרדי, שניהל בעבר את חשבונותיו בעצמו ומעביר את הטיפול בהנהלת החשבונות החודשית שלו למשרדי
יתוגמל בסכום חד פעמי של100 קרדיטים.

המאירי צבי רואה חשבון

רואה חשבון