בתהליך..המתן בבקשה.

שלומית רייפר תיווך ושיווק נדל"ן / שאלות ותשובות

שלומית רייפר-תיווך ושווק  נדל"ן לאנשים

האם אני נדרש לשלם מס רכישה עבור חלק מדירה שנייה?

אם הדירה השנייה, מהווה רק 1/3 , אזי, אתה פטור ממס רכישה.

תגובות

שלומית רייפר-תיווך ושווק נדל"ן לאנשים

מתווכת נדלן