בתהליך..המתן בבקשה.

שלומית רייפר תיווך ושיווק נדל"ן / שאלות ותשובות

שלומית רייפר-תיווך ושווק  נדל"ן לאנשים

מה הוא מס שבח?

מס שבח במקרקעין, הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל.
המס בוחן את השבח (רווח) שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, דהיינו התמורה אותה הוא מקבל (או במקרים חריגים התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם לשווי השוק של הנכס) אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס והשבחות אשר בוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס בניכוי פחת.
משלמים המוכרים מס שבח בשיעור של 25% על הרווח מהדירה השנייה הנמכרת גם אם עברו יותר מארבע שנים מאז מכירת דירה קודמת (בהתאם לחישוב ליניארי המחלק את הרווח על פני תקופת האחזקה). עם זאת, אם המוכר החזיק לפחות 18 חודשים בדירה אחת והוא מכר אותה הוא פטור ממס רווח הון.

תגובות

שלומית רייפר-תיווך ושווק נדל"ן לאנשים

מתווכת נדלן