בתהליך..המתן בבקשה.

השמחה היא הקול / חוות דעת


חגית מעוז יקרה
יש עוז רב בקולך משולב בנועם רב.
תודה על שזכיתי לשמוע אותו

תגובות
346798 חגית מעוז השמחה היא הקול

חגית מעוז השמחה היא הקול

זמרת,יוצרת,מורה לפיתוח קול ...