בתהליך..המתן בבקשה.

עמית וויט -ביטוח פרט וניהול סיכונים למשפחה / שירותים

ביטוח למצב של אובדן היכולת לעבוד

הידוע כביטוח אבדן כושר עבודה . ניתן לקנות עד 75% מההכנסה ברוטו

עמית וויט מומחה.. פרט ניהול סיכונ...

סוכן ביטוח מומחה לביטוחי פר...