בתהליך..המתן בבקשה.

שולמית פריזנדר / חוות דעת

אילן לבנון
05/09/2021 12:14

ההרצאה היתה מעניינת מאוד ונגעה באתגרים שרובנו מכירים מחיי הזוגיות רק שמעולם לא רכשנו כלים להבין ולהתמודד עימם באופן רציני. מדהים איך תחום כל כך מרכזי, רגיש ולעיתים
כאוב בחיינו איננו נלמד באף מסגרת.

שולמית פריזנדר מתחת לעטיפה הוורודה

מלווה זוגות טרום מיסוד הקשר...