; שאלות ותשובות | JOIA- אימון אנשים ועסקים במסע להצלחה | עדי ממוקה | מנכ"ל JOIA, אימון עסקים במסע להצלחה | אשקלון - עסקים עושים עסקים

בתהליך..המתן בבקשה.

עדי ממוקה

מנכ"ל JOIA, אימון עסקים במס...