בתהליך..המתן בבקשה.

ספור משפחתי / שאלות ותשובות

לילית  בן חיים פיטשון

כמה טיפולים מומלצים לזוג בטיפול זוגי ?

לכול זוג ניבנת תוכנית טיפולית בהתאם לצרכיו הייחודיים ,ובהתאם למטרות ,שנקבעות בתחילת התהליך הטיפולי.
ישנם טיפולים נקודתיים העוסקים בבעיה ספציפית ,שניתן לפתור בטיפול קצר מועד,
ויש זוגות שמבקשים לטפל במס' קשיים,או בנושא מהותי מתמשך ולהם ,אני בונה תוכנית ארוכה יותר.
התהליך נעשה בשיתוף פעולה מלא של בני הזוג.

תגובות

לילית בן חיים פיטשון

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת...